Productes: 0 . Import: 0 €. CISTELL
Home Galeria L'Autor Curriculum Vitae Notícies Àrea privada Contacte
Cabañas Art - Angelo´s Art - Pintures Jesús Cabañas - L´art de la vida és fer de la vida un art - Condicions d´ús

CONDICIONS D'ÚS
Procediments de seguretat


Condicions Generals d´ús

Les següents Condicions Generals d’ús regulen l’accés i utilització del web www.cabanasart.com (“el web”), el contingut del cual té caràcter exclusivament informatiu. L’accés i navegació d’un usuari pel web implica el coneixement i l’acceptació sense reserves de les següents condicions generals (les “Condicions Generals”):

1. Condicions
1.1 Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en el web no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin degudament autoritzats.
1.2 El web compren únicament les pàgines servides per www.clicktime.es en cada moment. L’accés a, i navegació, pel web és responsabilitat exclusiva dels usuaris en els termes previstos en aquestes Condicions Generals.
1.3 La consulta de qualsevol dels continguts del web no constituirà per sí mateixa cap tipus de relació contractual entre cabanasart.com i l’usuari.

2. Obligacions de l’usuari
2.1 L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del web de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions Generals i les condicions particulars dels productes i serveis que oferti cabanasart.com en cada moment, no podent-los utilitzar per:
(I) Realitzar activitats il·lícites o constitutives d’un delicte, contràries a la bona fe, la moral, l’ordre públic, o els usos, i/o activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intelectual i industrial o qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.
(II) Difondre continguts de carácter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorismo i/o que atemptin contra els drets humans.
(III) Introduïr o difondre a la red programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de cabanasart.com, els seus proveïdors o tercers usuaris de la red interna o del web.
(IV) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i contrasenya, havent de comunicar immediatament a cabanasart.com l’accés per part d’un usuari no autoritzat a aquesta informació. Així doncs, cabanasart.com es reserva el dret a modificar el nom d’usuari i la contrasenya per la protecció del servei.
(V) Posar a disposició de la resta d’usuaris, enviar per correu electrònic o d’alguna manera transmetre qualsevol contingut que, d’acord amb les disposicions aplicables o relacions contractuals existents, l’usuari no estigui autoritzat a transmetre (tals com informació privilegiada, informació protegida per drets de propietat industrial o intelectual o informació confidencial).
(VI) Realitzar pràctiques de spamming, i en general, difondre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombreries”, “cartes cadena”, “estructures piramidals” o qualsevol altra forma d’informació, excepte en les árees del web específicament habilitades per això.
(VII) Reproduïr, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar per finalitats comercials, total o parcialment, els continguts del web.
2.2 Els usuaris que contractin productes o serveis a través del web manifesten ser majors d’edat, conforme a la legislació espanyola. En cas de contractació per menors d’edat, es requereix l’autorització dels pares o tutors per poder disfrutar del servei contractat.

3. Modificació de la informació
cabanasart.com es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o el·liminar els continguts del web, així com el dret a limitar o impedir l’accés al mateix. cabanasart.com podrà ejecutar aquests drets en qualsevol moment i sense previ avís.

4. Continguts
4.1 cabanasart.com es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que pogués aparèixer en el web. En qualsevol cas, cabanasart.com estarà exent de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en el web.
4.2 cabanasart.com no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en el web. En cas de discrepància entre aquestes versions, prevaldrà la versió impresa.
4.3 cabanasart.com no es responsabilitza d’aquells continguts, activitats comercials, productes o serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través del web. La presència de links en el web, excepte si es diu el contrari, té una finalitat informativa i en cap cas puposa sugerencia, invitació o recomanació dels mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Clicktime.es i els particular o empreses titulars dels webs als que es pot accedir mitjançant aquests enllaços. cabanasart.com es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el web.

5. Navegació, accés i seguretat
5.1 cabanasart.com realitza els seus millors esforços per a que la navegació es realitzi en les millors condicions.
5.2 Aquest web ha estat dissenyat per soportar la navegació amb Internet Explorer i Firefox. En aquest context, cabanasart.com no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat aquest web.
5.3 cabanasart.com no assumeix cap responsabilitat ni garanteix que l’accés al web sigui ininterromput o esigui lliure d’error. cabanasart.com tampoc assumeix cap responsabilitat ni garanteix que el contingut o software al que es pugui accedir a través del web estigui lliure d’error i no pugui causar danys a l’equip informàtic des del que accedeixi l’usuari. En cap cas cabanasart.com serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’ús de, i la navegació pel web, incloent, sense limitació, els danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció d’un virus. En particular, cabanasart.com no es fa responsable de les caigudes, interrupcions, faltes o defectes de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en el transcurs de les operacions de natura financera ni d’aquells days o perjudicis que poguessin generar-se en aquests casos.
5.4 cabanasart.com no es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar per un ús inadequat del web.
5.5 Els serveis i productes ofertats en el web només poden ser utilitzats correctament si es cumpleixen les especificacions tècniques per als que han estat dissenyats.

6. Protecció de dades
6.1 cabanasart.com conserva únicament les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari d’acord amb les Condicions Generals del contracte d’adquisició de productes i serveis. L’informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot estar asociada a un usuari concret i identificat.
6.2 cabanasart.com utilitza cookies quan l’usuari navega pel web. Les cookies són fitxers de dades de capacitat molt limitada que es generen en l’ordinador de l’usuari permetent obtenir la següent informació:
(a) La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el web.
(b) El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web.
(c) Les dades de contacte.
(d) Els elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a àrees restringides. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador.
6.3 cabanasart.com és titular de la base de dades generada amb les dades de carácter personal subministrades pels usuaris. cabanasart.com es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i adoptarà a tal efecte, les mesures necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, en relació a la tecnologia de cada moment i d’acord amb la legislació en matèria de protecció de dades de carácter personal que sigui aplicable a Espanya en cada moment. L’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment de sol·licitar la prestació de qualsevol dels nostres serveis sigui incorporat a un fitxer automatitzat, la titularitat del qual correspon a cabanasart.com, amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat, i de donar a conèixer qualsevol informació que pogués ser del seu interès sobre altres oportunitats, productes o novetats. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitats i es responsabilitzarà de comunicar a cabanasart.com qualsevol modificació dels mateixos, reservant-se el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. Finalment, s’informa a l’usuari de que per ejercitar els drets d’accés, modificació, oposició i cancel·lació podrà dirigir a cabanasart.com una petició per escrit a l’adreça donada amb anterioritat.

7. Informació sobre aspectes tècnics
cabanasart.com no es farà responsable dels posibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a cabanasart.com; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intrusions il·legítimes fora de control de cabanasart.com. Així mateix, cabanasart.com no serà responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en l’informació facilitada per cabanasart.com sempre que precedeixi de fonts alienes. Tampoc serà responsable de l’ús inadequat del servei com a conseqüència de treballs de manteniment, d’una defectuosa configuració de l’equip informàtic de l’usuari o l’insuficient capacitat per soportar els sistemes informàtics necessaris per la utilització dels serveis oferts.

8. Propietat intel·lectual i industrial
Determinats continguts als que l’usuari pot accedir a través del web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de cabanasart.com o de tercers titulars d’aquests dreta. L’accés a aquests continguts o elements a través del web no otorga a l’usuari el dret d’alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als que accedeix a través del web pel seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explitació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

9. Prestació de serveis
9.1 Les comandes realitzades al web no constituiran un contracte vinculant o d’obligat cumpliment. Causes com trencaments d`estoc, retirades de producte per part del fabricant o altres ho impedeixen.
9.2 cabanasart.com es reserva el dret discrecional de rebutjar comandes, especialment en relació amb el valor creditici o factures no pagades.
9.3 La informació registrada per cabanasart.com constitueix una prova absoluta de la comanda i de tota la transacció. La informació registrada pel sistema de pagament constitueix una prova absoluta de les transaccions financeres.

10. Retirada i suspensió dels serveis
cabanasart.com podrà retirar o suspendre, en qualsevol moment, i sense necessitat d’avís previ, la prestació de productes o serveis d’aquells usuaris que incumpleixin allò establer en aquestes condicions d’ús.

11. Duració i acabament
La prestació de productes i serveis i informació inclosos en el web tenen en principi una duració indefinida. cabanasart.com podrà donar per acabada o suspendre la prestació del servei i/o quasevol altre element del web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement posible, s’advertirà als usuaris previament a l’acabament o suspensió de la prestació de diversos productes o serveis.

12. Legislació aplicable
Totes les qüestions que es suscitin entre cabanasart.com i l’usuari relatives a la interpretació, cumpliment i validesa de les Condicions Generals es regiran per les pròpies clàusules, i en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, sometent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.


Cabañas Art · Sabadell · Barcelona · Espanya · info@cabanasart.com · Nif. 06218873H · Angelo´s Art· Móvil: +34 619 22 71 38 · Telf: +34 93 727 31 07 · Disseny web Anunzia
L'AUTOR · CURRICULUM VITAE · NOTÍCIES · ÀREA PRIVADA · CONTACTE
FUNCIONAMENT · CONDICIONS D´ÚS · SEGURETAT · DESPESES D´ENVIAMENT · PREGUNTES FREQÜENTS · NOTA LEGAL · MAPA WEB · ALTRES COL-LECCIONS · COL-LECCIÓ ACTUAL · DIBUIXOS · CERCADOR AVANÇAT

Cabanasartcomprar art, comprar art Sabadell, comprar art Barcelona, comprar art España, comprar art online, comprar quadres originals, Jesús Cabañas, galería d'art, pintura a l´oli, pintura acrílica, pintura expressionista conceptual, art contemporani, art conceptual, art abstracte, 


Cabañas Art - Angelo´s Art - Pintures Jesús Cabañas - L´art de la vida és fer de la vida un art


facebook